Profesionāls jurista padoms
joel-filipe-151705.jpg

birojs

Mēs PALĪDZAM
saviem klientiem,
lai viņi var darīt lietas,
kas viņiem

padodas VISLABĀK

 

PĀRSTĀVĪBA KOPŠ 2009. GADA

Pārstāvot  savus klientus   esam ieguvuši bagātīgu zināšanu bāzi un pieredzi, kuru  radoši pielietojam  ikdienas praksē.  Mūsu plašais kontaktu loks  noder visdažādāko  jautājumu risināšanā. Mūsu komanda dara visu, lai klientiem šodien un turpmāk  nerastos juridiska rakstura grūtības. Savukārt, ja sarežģījumi jau ir radušies, mēs sniedzam kvalitatīvu un ilgstpējīgu situācijas risinājumu.


Sazinieties ar mums, lai varam organizēt konsultāciju vai arī izmantojiet kontaktu formu, lai uzzinātu kādus risinājumus mēs varam piedāvāt.

 

KONTAKTI
 

➤ ADRESE

Vaļņu iela 10, Rīga, LV-1050

☎ TĀLRUNIS UN E-PASTS

(371) 2208 6350
info@juridicum.lv

 

DARBĪBAS JOMAS


DARBA TIESĪBAS

Latvijas Republikā darbiniekus aizsargā dažādi normatīvie akti nodarbinātības jomā. Esošajā ekonomiskajā situācijā nereti darba devēji neievēro Darba likumu, izmantojot to, ka valsts iestādes ir pārslogotas sūdzību izskatīšanā, un ka citi darba meklētāji jau pretendē uz darba vietu. Tomēr tas nav pamats, lai neievērotu likumu. Visas darba attiecības ir atbilstoši jānoformē, vai tā būtu pieņemšana darbā, atvaļinājums vai atbrīvošana no darba.


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Juridicum konsultē un pārstāv būvniecības uzņēmumus, nekustamo īpašumu pārvaldītājus, kā arī privātpersonas - jautājumos, kas saistīti ar dažādu objektu būvniecību. Mēs piedalāmies visos procesos - sākot ar līgumu sagatavošanu, beidzot ar klientu interešu pārstāvēšanu tiesās. Tāpat varam palīdzēt iegūt dažādus dokumentus no valsts un pašvaldības institūcijām, lai reģistrētu Jūsu īpašumtiesības.


APDROŠINĀŠANA

Lai risinātu sarunas ar apdrošinātāju un spētu panākt Jums labvēlīgu, taisnīgu lēmumu, nepieciešams pārzināt gan normatīvos aktus, gan katra apdrošinātāja noteikumus. Tieši šāda pieredze mums ir. Ar mūsu palīdzību Jūs varēsiet atrast sev nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, prasībām apdrošināšanas atlīdzību saņemšanai, padomu, kā pareizi noformēt dokumentus apdrošināšanas gadījumu pieteikšanai, un citu nepieciešamo informāciju.


KORPORATĪVĀS TIESĪBAS

Mums ir plaša pieredze korporatīvo klientu konsultēšanā. Piedāvājam palīdzību komercsabiedrību izveidošanā, reorganizācijā, darbības izbeigšanā to daļu vai akciju pirkšanā un pārdošanā, kā arī akcionāru/dalībnieku reģistra kārtošanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.


LAULĪBU ŠĶIRŠANA, BĒRNU TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem laulību var šķirt, ja laulība ir izirusi. Laulība uzskatāma par izirušu, ja nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Ne vienmēr laulātie savas domstarpības var nokārtot mierīgi, it īpaši jautājumos, kas skar bērnu tiesības un uzturlīdzekļus, tādēļ nepieciešams kāds, kas var dot padomu un paraudzīties no malas uz efektīvāko risinājumu.


MAKSĀTNESPĒJA

Mūsdienu saspringtajā ekonomiskajā situācijā nav iespējams būt pasargātam no finansiālām grūtībām. Juridicum komanda sniedz atbalstu gan juridisku, gan fizisku personu (arī ģimeņu) maksātnespējas procesos. Mūsu prioritāte maksātnespējas procesos ir mūsu klientu atbrīvošana no parādiem pēc iespējas ātrākā laika posmā. Tāpat maksātnespējas procesos pārstāvam arī kreditorus.

 
 

 
 
Atšķirība starp ģenialitāti un stulbumu ir tāda, ka ģenialitātei ir savas robežas
— A. Einšteins
 
 

 
 

Dod mums ziņu!


Izmantojiet zemāk redzamo formu, lai sazinātos ar mums, ja nevēlaties rakstīt e-pastu. Lai mēs varētu Jūs apkalpot pēc iespējas labāk, pāris vārdos iepazīstiniet mūs ar Jūsu situāciju. Aprakstot Jūsu problēmu, aicinām būt pēc iespējas precīzākiem. Tomēr neuztraucieties, arī ja būsiet neprecīzi - mēs noteikti Jums uzdosim jautājumus, lai pēc iespējas ātrāk noskaidrotu situācijas detaļas un uzsāktu darbu pie labākā risinājuma atrašanas.

Ja vēlies pievienoties Juridicum komandai, lūdzu atsūti mums savu pieteikuma vēstuli un CV. Mēs vienmēr esam gatavi apsvērt kāda talantīga jurista uzņemšanu mūsu lokā!

Sniedziet īsu situācijas aprakstu. Ziņas tekstā aicinām neiekļaut konfidenciālu vai citādi sensitīvu informāciju.