Profesionāls jurista padoms

Pakalpojumi

Kvalitatīvs un pieejams juridiskais atbalsts

Darbības jomas

 

Darba tiesības

Latvijas Republikā darbiniekus aizsargā dažādi normatīvie akti nodarbinātības jomā. Esošajā ekonomiskajā situācijā nereti darba devēji neievēro Darba likumu, izmantojot to, ka valsts iestādes ir pārslogotas sūdzību izskatīšanā, un ka citi darba meklētāji jau pretendē uz darba vietu. Tomēr tas nav pamats, lai neievērotu likumu. Visas darba attiecības ir atbilstoši jānoformē, vai tā būtu pieņemšana darbā, atvaļinājums vai atbrīvošana no darba.


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Juridicum konsultē un pārstāv būvniecības uzņēmumus, nekustamo īpašumu pārvaldītājus, kā arī privātpersonas - jautājumos, kas saistīti ar dažādu objektu būvniecību. Mēs piedalāmies visos procesos - sākot ar līgumu sagatavošanu, beidzot ar klientu interešu pārstāvēšanu tiesās. Tāpat varam palīdzēt iegūt dažādus dokumentus no valsts un pašvaldības institūcijām, lai reģistrētu Jūsu īpašumtiesības.


Administratīvās tiesības

Privātpersonām savas tiesības attiecībās ar valsti un pašvaldību aizstāvēt ir visai grūti. Juridicum komandai ir veiksmīga pieredze klientu pārstāvībā apstrīdot un pārsūdzot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī citu iestāžu lēmumus. Sniedzam kvalitatīvu atbalstu publisko iepirkumu jautājumos. Tāpat palīdzam arī vienkāršāku jautājumu risināšanā, piemēram, izložu un loteriju organizēšanā.APDROŠINĀŠANA

Lai risinātu sarunas ar apdrošinātāju un spētu panākt Jums labvēlīgu, taisnīgu lēmumu, nepieciešams pārzināt gan normatīvos aktus, gan katra apdrošinātāja noteikumus. Tieši šāda pieredze mums ir. Ar mūsu palīdzību Jūs varēsiet atrast sev nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, prasībām apdrošināšanas atlīdzību saņemšanai, padomu, kā pareizi noformēt dokumentus apdrošināšanas gadījumu pieteikšanai, un citu nepieciešamo informāciju.


KORPORATĪVĀS TIESĪBAS

Mums ir plaša pieredze korporatīvo klientu konsultēšanā. Piedāvājam palīdzību komercsabiedrību izveidošanā, reorganizācijā, darbības izbeigšanā to daļu vai akciju pirkšanā un pārdošanā, kā arī akcionāru/dalībnieku reģistra kārtošanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.
 


LĪGUMU SAGATAVOŠANA UN IZSKATĪŠANA

Jums labvēlīgi sagatavoti līgumi pasargā Jūsu tiesības un atbrīvo Jūs no nevēlamiem pienākumiem. Savukārt Jums nelabvēlīgi līgumi darbojas tieši pretēji. Mēs asistējam plaša sortimenta līgumu (būvniecība, pirkums, noma, sadarbība, pārvadājums, aizdevuma, darba un daudzu citu) sagatavošanā, izskatīšanā, kā arī to labošanā.

 LAULĪBU ŠĶIRŠANA, BĒRNU TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem laulību var šķirt, ja laulība ir izirusi. Laulība uzskatāma par izirušu, ja nepastāv laulāto kopdzīve un nav vairs sagaidāms, ka laulātie to atjaunos. Ne vienmēr laulātie savas domstarpības var nokārtot mierīgi, it īpaši jautājumos, kas skar bērnu tiesības un uzturlīdzekļus, tādēļ nepieciešams kāds, kas var dot padomu un paraudzīties no malas uz efektīvāko risinājumu.


MAKSĀTNESPĒJA

Mūsdienu saspringtajā ekonomiskajā situācijā nav iespējams būt pasargātam no finansiālām grūtībām. Juridicum komanda sniedz atbalstu gan juridisku, gan fizisku personu (arī ģimeņu) maksātnespējas procesos. Mūsu prioritāte maksātnespējas procesos ir mūsu klientu atbrīvošana no parādiem pēc iespējas ātrākā laika posmā. Tāpat maksātnespējas procesos pārstāvam arī kreditorus.


PARĀDZU PIEDZIŅA

Juridicum piedāvā inkaso biznesa procesu optimizāciju Jūsu uzņēmumā un pilnīgu parādu piedziņas ciklu, sākot jau no pirmajām maksājuma kavējuma dienām, līdz tiesai, tiesas sprieduma izpildei pie tiesu izpildītāja un/vai parādnieka maksātnespējai. Pakalpojuma ietvaros tiek veikta Jūsu uzņēmuma darbības izpēte un analīze, kā rezultātā tiek sniegti priekšlikumi iekšējo procedūru uzlabošanai, izstrādāti procedūru apraksti un pretenziju formas, apmācīts personāls.